Scalloped Lace Kimono

Regular price $48.99

  • True to size 
  • Gorgeous Lace Kimono